Betingelser og vilkår

VIKTIG: LES NØYE - Bruk av Remedē Health.com (nettstedet) er underlagt vilkårene og betingelsene i disse vilkårene og betingelsene for bruk (avtale). Les denne avtalen nøye før du går inn på eller bruker nettstedet. Ved å bruke nettstedet, signerer du ditt samtykke til denne avtalen. Remedē Health.com (RH) gir informativt og aktuelt innhold om medisinske fasiliteter på populære destinasjoner over hele verden. Materiale på nettstedet (innhold), inkludert tekst, grafikk, bilder og annet materiale, er ment som en referanseguide og bør ikke brukes som erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning. (RH) anbefaler at brukere alltid søker råd fra en lege eller annen kvalifisert helsepersonell med spørsmål angående personlig helse eller medisinske forhold. Du må aldri se bort fra, unngå eller forsinke å innhente medisinsk råd fra legen din eller en annen kvalifisert helsepersonell på grunn av noe du har lest på dette nettstedet. Selv om hensikten med nettstedet er å tilby nyttig og informativt innhold, kan (RH) ikke garantere nøyaktigheten av innholdet på nettstedet. Både (RH) og deg (bruker) erkjenner at noe av innholdet kan inneholde feil eller på annen måte er unøyaktig eller utdatert. Verken (RH), eller noen part tilknyttet (RH), anbefaler eller garanterer kvaliteten eller bruken av spesifikke sykehus, klinikker, profesjonelle tjenester (inkludert leger og kirurger), tredjepartsbyråer eller andre kilder som er oppført på nettstedet. Både (RH) og bruker er enige om at bare bruker kan bestemme hvilket medisinsk anlegg som er best for ham eller henne. Generelle vilkår Din tilgang og bruk av dette nettstedet binder deg til denne avtalen. Hvis du ikke gir samtykke til denne avtalen, kan du ikke bruke nettstedet eller dets tjenester. (RH) kan revidere og oppdatere denne avtalen når som helst med eller uten varsel. Din fortsatte bruk av nettstedet vil bety at du godtar disse endringene. Brukeren godtar å gjennomgå avtalen som legges ut på nettstedet hver gang du bruker nettstedet, slik at du er klar over eventuelle endringer eller oppdateringer som er gjort i denne avtalen. Alle nettstedsbrukere representerer og garanterer at de er minst 18 år og at de har juridisk rett og evne til å samtykke til denne avtalen og å bruke dette nettstedet i samsvar med denne avtalen. Brukere vil ikke bruke dette nettstedet til noe formål i strid med lokale, statlige, nasjonale eller internasjonale lover. Ansvarsfraskrivelse Bruker erkjenner at (RH) ikke har kontroll over, og ingen plikt til å iverksette tiltak angående hva innholdsbruker får tilgang til eller mottar på nettstedet; hvilke effekter nettstedet kan ha på brukeren; hvordan brukeren kan tolke eller bruke nettstedet; eller hvilke handlinger brukeren kan ta som et resultat av å bli utsatt for nettstedet. Bruker frigjør (RH) fra alt ansvar for bruker som har besøkt nettstedet. I RIKTIGT TILLATT TILLEVER (RH) NETTSTEDET OG INNHOLDET "SOM DET ER", OG MED ALLE FEIL, FEIL OG FEIL, OG INGEN (RH) ELLER NOE AV PERSONALEN ELLER NOE AV DINE FUNKSJONER ER ANSVARLIG FOR Å TILTAKE ALLE DELER AV STEDET ER UTEN FEIL. RETTIGHETENE TILDELT I DENNE VILKÅRENE GJØRES TILGJENGELIG UTEN GARANTI FOR NOE SLAG, enten UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT. ALTILGANG TIL DETTE NETTSTEDET ER FRIVILLIG. (RH) HENSYN TIL ALLE TILGANG SOM FRIVILLIGE OG PÅ BRUKERENS ENESTE RISIKO. Sykehus, klinikker eller andre behandlingsinstitusjoner som er sitert på hele nettstedet, er ansvarlig for all behandling som blir gitt til pasienter, inkludert men ikke begrenset til kirurgisk, medisinsk, velvære, skjønnhet og alle relaterte spørsmål, meninger og komplikasjoner. (RH) og alle andre parter tilknyttet dette nettstedet er ikke ansvarlige for det samme, inkludert eventuelle krisesituasjoner, komplikasjoner eller medisinske krav av hvilken som helst art, som oppstår fra pasientens behandling på grunn av pasientens nåværende eller tidligere sykdom, eller bivirkningene av medisiner eller mangel på tilstrekkelig behandling. Alle forbehandlinger, behandlinger og etterbehandlinger er det absolutte ansvaret for sykehuset, klinikken eller andre behandlende institusjoner og / eller behandlende lege. (RH) driver ikke, kontrollerer, leverer, støtter, garanterer eller garanterer informasjon, produkter, tjenester eller varer som ikke er tydelig identifisert som informasjon, produkter, tjenester eller varer levert av (RH). (RH) garanterer eller garanterer heller ikke at filer som er tilgjengelige for nedlasting via nettstedet, er fri for infeksjoner eller virus, ormer, trojanske hester eller annen kode som inneholder forurensende eller destruktive egenskaper. Brukere av dette nettstedet er ansvarlige for å opprettholde et middel utenfor (RH) for rekonstruksjon av tapte data. (RH) forbeholder seg retten til når som helst og fra tid til annen å modifisere eller avbryte, midlertidig eller permanent, dette nettstedet eller deler av det, med eller uten varsel. Garantier og ansvarsbegrensning I INGEN HENDELSE, OG I FULLSTE OMFATTET TILLATT I LOV, SKAL IKKE ANSVARLIG FOR BRUKER FOR ALLE INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE ELLER FØLGENDE SKADER AV NOE SLIK DET OVERVÅNDE OPPFALL I FORBINDELSE MED DETTE BRUK AV NETTSTEDET, ELLER UTEN FEIL ELLER UTSLIPP I INNHOLDET PÅ DETTE NETTSTEDET. (RH) LAGER IKKE UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, REPRESENTASJONER ELLER ENDOSERINGER AV NOE SLIK (INKLUDERT UTEN BEGRENSNING, GARANTIER FOR TITEL ELLER KJENNING, ELLER GARANTIER FOR GODTGJENGELIGHET ELLER GODTGJENGELIGHET ELLER GODKJENNIGHET, MED HENSYN TIL NOEN INFORMASJON, PRODUKT, TJENESTE, HANDEL ELLER ANDRE MATERIALER LEVERT PÅ ELLER SIDEN. (RH) GARANTERER ELLER INGEN GARANTI FOR NØYAKTIGHETEN, FULLFERDIGHETEN, RETTIGHETEN, TIDLIGGENHET ELLER NØDVENDIGHETEN PÅ NOEN INFORMASJON, PRODUKTER, TJENESTER, HANDEL, ELLER ANDRE MATERIALER TILGJENGET GJENNOM NETTSIDEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. (RH) GIR INGEN GARANTI ELLER GARANTI FOR AT NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUDT, TIDLIG, SIKKER ELLER FEILFRI. (RH) ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN BRUKER ELLER NOEN ANDRE FOR EN BESLUTNING FUNGT ELLER HANDLING FRA BASERT PÅ PÅLITELIGHET PÅ INFORMASJONEN INNEHOLDENDE ELLER LEVERT GJENNOM TJENESTEN. DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDDELEN FOR MISFØLGELSE MED TJENESTENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL STOPPE BRUK AV NETTSTEDET. Eventuelle krav som en bruker eller en tredjepart måtte ha knyttet til nettstedet, må gjøres oppmerksom på (RH) gjennom en skriftlig varsel eller via e-post til hello@remedehealth.com. Skadesløsholdelse Brukeren godtar å forsvare, skadesløsholde og holde uskadelig (RH) og dets tilknyttede selskaper, tillitsmenn, ansatte, ansatte, ansatte, agenter eller entreprenører fra og mot ethvert krav, siktelse, krav, handling, eller søksmål, enten det er i kontrakt, erstatningsansvar, strengt ansvar, uaktsomhet eller på annen måte for ethvert tap, kostnader, gebyrer, krav, krav, gebyrer, utgifter eller skader av noe slag eller som oppstår som følge av, forbundet med eller som følge av (i) enhver bruk (enten tillatt i henhold til denne avtalen eller ikke) av nettstedet av brukeren, eller (ii) relatert på noen måte til denne avtalen. Gjeldende lov Konstruksjon og utførelse av denne avtalen vil være underlagt lovene i staten New York, USA. I tillegg godtar (RH) og bruker å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til staten eller føderale domstoler i staten New York for enhver prosess som oppstår som følge av eller i forbindelse med denne avtalen, og brukeren samtykker i å ikke starte noen slik prosess bortsett fra ved slike domstoler, og fraskriver seg enhver innvending mot å legge arenaen for en slik prosedyre ved slike domstoler. Ytterligere vilkår Ingen fraskrivelse av noen av vilkårene som er angitt her, skal betraktes som et ytterligere og vedvarende frafall av en slik betegnelse eller tilstand eller andre vilkår eller betingelser. Hvis noen av vilkårene eller betingelsene i dette er ugyldige eller ikke kan håndheves i henhold til gjeldende lov, skal de gjenværende bestemmelsene fortsette med full kraft og virkning, og den ugyldige eller ikke-håndhevbare bestemmelsen vil bli ansett som erstattet av en gyldig, håndhevbar bestemmelse som nærmest samsvarer med intensjonen av den opprinnelige bestemmelsen. (RHs) unnlatelse av å handle med tanke på et brudd fra brukeren eller andre av denne avtalen frafaller ikke (RHs) rett til å handle med hensyn til påfølgende eller lignende brudd. Du samtykker i at denne avtalen automatisk kan tildeles av (RH), etter (RHs) eget skjønn, til en tredjepart i tilfelle en fusjon, anskaffelse eller avvikling. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt heri, er herved forbeholdt (RH). Brukeren kan laste ned og skrive ut en enkelt kopi av innholdet fra nettstedet kun til brukerens personlige, ikke-kommersielle bruk, forutsatt at brukeren inkluderer alle gjeldende merknader og ansvarsfraskrivelser. All annen bruk av materialet er strengt forbudt uten vår forutgående skriftlige tillatelse og tillatelse fra (RH) eller gjeldende rettighetsinnehaver (r). Personvern Se (RH) personvernregler for informasjon om konfidensialitet og personvernretningslinjer. Hele avtalen Denne avtalen inneholder alle pakter, bestemmelser, avtaler, betingelser og forståelser mellom (RH) og brukeren angående emnet her, og det er ingen pakter, løfter, avtaler, betingelser eller forståelser, hverken muntlig eller skrevet, mellom dem andre enn de som er angitt her. Kontaktinformasjon Hvis du har spørsmål om nettstedet eller denne avtalen, kan du kontakte oss på 800-607-081 8. Sist oppdatert: 11-23-2020